Deze site gebruikt cookies. Deze gebruiken we voor bezoekersgedrag (Google Analytics) en voor sociale media. Deze cookies bevatten uitsluitend anonieme informatie. Accepteer je deze cookies?

Niet akkoord
Bedrijventerreinen kunnen veel duurzamer
Terug

Bedrijventerreinen kunnen veel duurzamer

Dankzij een motie van GroenLinks gaat Brabant steeds meer investeren in duurzame herstructurering van bedrijventerreinen. Volgens Statenlid Theo Bouwman is dat hard nodig ook. “Doorpakken is het devies. Bedrijven vragen er nu nota bene zelf om. De provincie moet nog meer in actie komen!”

foto: Melchert Meijer zu Schlochtern

Een duurzame economie begint bij verstandig ruimtegebruik. Bedrijventerreinen niet in de laatste plaats. Theo Bouwman: “Brabant loopt al jaren achter bij het renoveren van bedrijventerreinen. Al in 2002 gaf ETIN aan dat we 5500 hectare verouderd bedrijventerrein hebben. Destijds besloten we tot een herstructureringsdoelstelling van een derde: 1795 hectare in 2015. Recent onderzoek van Royal Haskoning en de Monitor Werklocaties laat zien dat we tot 2020 nog 2700 hectare moeten herstructureren om op koers te blijven. Denk aan het aanpakken van leegstand en verloedering, het saneren van de bodem en het aanleggen van eigentijdse voorzieningen. Wij roepen in die motie op om de herstructureringsdoelstellingen voor 2020 scherper te formuleren, op basis van het recente onderzoek. Mits het duurzaam gebeurt.”

Herontwikkeling
Dat laatste benadrukt GroenLinks, omdat – ondanks de crisis – nog steeds nieuwe bedrijventerreinen ontstaan. Theo: “Overal in Brabant zie je nieuwe bedrijvigheid op nieuwe plekken: logistiek, afvalverwerking, high-tech, noem maar op. Dit doet een fors appèl op onze schaarse ruimte en onze natuur.” Wat hem betreft wordt het een vuistregel om nieuwe bedrijvigheid alleen toe te staan op bestaande terreinen. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden. “Denk aan een nieuwe biobased-installatie, die moet haast wel komen in de buurt van agrarische bedrijvigheid.”

Eerst opknappen, daarna hergebruiken dus. Een goed voorbeeld daarvan is Cranendonk, waar de fractie een bezoek aan bracht. Op dat terrein staat Nyrstar, producent van zink. Dit bedrijf schoonde zijn eigen productieproces op, plus het terrein om de fabriek. Ook legden ze een systeem aan om het vervuilde grondwater te saneren. Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein zoekt Nyrstar naar bedrijven die iets voor elkaar kunnen betekenen. Theo: “Nyrstar verbruikt dag en nacht energie - ruim 1,5% van het jaarlijkse Nederlandse energieverbruik! Een bedrijf die hun restwarmte kan gebruiken, zou een goede kandidaat kunnen zijn voor Cranendonk.”

Industrie en natuur
Herstructureren kost natuurlijk wel geld. Zeker als je het goed doet; dus bijvoorbeeld met een goede inpassing in de natuurlijke omgeving. Dan wordt het zelfs mogelijk om een natuurverbindingszone tot stand te brengen. Theo: “Maar ga daarbij niet te dicht bij de Ecologische Hoofdstructuur zitten, zoals ze bij de Noordoostcorridor in Helmond van plan zijn”. De Green Deal van natuurorganisatie IUCN, onder meer rond Roosendaal en Best, vindt hij een veel beter idee. Daarbij krijgen de bedrijventerreinen waterpartijen en zandpaden, waardoor industrie en natuur zich prima door elkaar kunnen bewegen.

“Herstructurering in Brabant is hard nodig, met al die verouderde terreinen in onze regio. Wat ons betreft mogen daar veel meer Essentgelden voor worden uitgetrokken, overigens net als voor leefbaarheid en hoogwaardig openbaar vervoer. Waar dat vandaan moet komen? Haal het maar uit het Breedbandfonds, die 70 miljoen daarvoor zijn echt onnodig.”

Groen is geld
Maar soms kan verduurzaming toch ook geld opleveren? Theo: “Jazeker. Vergeet niet: de bedrijven vragen er nu zelf om, via de Kamer van Koophandel en de Brabant-Zeeuwse werkgeversvereniging. Doorpakken is het devies. De provincie moet nog meer in actie komen. Voor bedrijven is vergroening een steeds belangrijker onderdeel van hun bedrijfsvoering. Hun klanten vragen erom en ze worden afgerekend op bepaalde (ISO-)normen. Een groen label levert een grotere markt op. Bovendien zijn bedrijven altijd op zoek naar procesoptimalisatie en andere manieren om kosten te besparen. Bijvoorbeeld op energie. Warmte/koude-uitwisseling, zonnecentrales, windmolens en hergebruik van stoom of restwarmte zijn mooie goedkope energiebronnen.”

Sommige bedrijventerreinen herbergen inderdaad al windmolens, zoals bij Fujifilm Tilburg. Wat GroenLinks betreft mag dat vaker gebeuren. Theo: “Zet een zwik windmolens neer op het nieuwe logistiek park Moerdijk!”