Deze site gebruikt cookies. Deze gebruiken we voor bezoekersgedrag (Google Analytics) en voor sociale media. Deze cookies bevatten uitsluitend anonieme informatie. Accepteer je deze cookies?

Niet akkoord
Gezonde landbouw
Terug

Gezonde landbouw

Een halt aan de groei van de intensieve veehouderij, meer ecologisch evenwicht en biodiversiteit, en ruim baan voor natuurlijke landbouw en recreatiegebieden: het zijn de belangrijkste ingrediënten van de ‘groene droom’ voor Brabant. Ze kwamen naar voren tijdens de themabijeenkomst Gezonde Landbouw, op 21 mei in Deurne.

Tijdens de bijeenkomst in jongerencentrum De Roos sprak onder meer Nol Verdaasdonk van de Brabantse Milieufederatie en Maria Berkers van stichting Stop de Stank. Verdaasdonk wees op de uitgeklede milieuwetgeving en de uitwassen van industriële landbouw. Volgens hem is het – gezien alle belangen – lastig om tegenwicht te bieden aan de ‘industriële landbouw’, maar hebben burgers de macht om onze hang naar welvaart en economische groei  te doorbreken.

“Zoek de verbinding”
Voorzitter Maria Berkers van stichting Stop de Stank schetste hoe de leefbaarheid in de Peel zwaar onder druk staat door ernstige stankoverlast.  De oplossing: een stop op het aantal beesten en het aan banden leggen van mestfabrieken. GroenLinks kan zich volgens haar onderscheiden door zich aan burgergroepen en burgerinitiatieven te verbinden.

Tochten door de natuur
Volgens Statenlid Hagar Roijackers wil GroenLinks Brabant een ‘groen netwerk’ smeden van mensen die – ongeacht of ze 'iets’ hebben met de politiek – begaan zijn met gezondheid, natuur, milieu en leefbaarheid. Met themabijeenkomsten, maar vooral met wandel-, fiets- en hardlooptochten in Brabant. Door de natuur en langs plekken waar de politiek iets kan betekenen voor de mensen.

Luis in de pels
Fractievoorzitter Patricia Brunklaus benadrukt dat GroenLinks Brabant veranderingen niet alleen teweeg kan brengen. Wél kan de partij de rol van ‘luis in de pels’ spelen, benadrukt Brunklaus. “Wij blijven naar u toe komen, om te luisteren naar uw wensen en zorgen. Houd ons scherp!”


foto's homepagina en header: E. Dronkert en Hindrik Sijens