Deze site gebruikt cookies. Deze gebruiken we voor bezoekersgedrag (Google Analytics) en voor sociale media. Deze cookies bevatten uitsluitend anonieme informatie. Accepteer je deze cookies?

Niet akkoord
Hagar Roijackers: “We zijn een ideeënrijke partij”
Terug

Hagar Roijackers: “We zijn een ideeënrijke partij”

Met het plotselinge vertrek van fractievoorzitter Paul Smeulders, dit voorjaar, kwam er een plek vrij in de Brabantse Statenfractie van GroenLinks. Communicatieadviseur Hagar Roijackers zag kansen toen haar werd gevraagd de fractie te komen versterken. “Er is volop werk aan de winkel.”

Hoe raakte je verzeild in de politiek?
“Achter de schermen loop ik al lang mee bij GroenLinks. Zo ondersteunde ik in mijn studententijd de Tilburgse GroenLinks-fractie bij haar campagne, later deed ik dat ook op landelijk en provinciaal niveau. Langzaam groeide de interesse voor het politieke bedrijf. Als tekstschrijver en communicatieadviseur kwam ik bovendien regelmatig in aanraking met het werk van de provincie. Het besef groeide dat de provincie een beslissende bestuurslaag is, die op veel fronten – of het nu gaat om landbouw, ruimtelijke ontwikkeling of duurzame energie – een grote stem heeft. Ik was al actief als communicatieadviseur op provinciaal niveau, maar na het vertrek van Paul kwam ik in beeld als Statenlid. Een kans die ik met beide handen heb aangegrepen. Want er is nog op veel fronten werk aan de winkel.”

Wat is je in deze eerste weken opgevallen?
“Dat je soms op onverwachte partners stuit. Zo stelt het CDA voor om milieudelicten harder aan te pakken. Weliswaar vanuit een andere insteek dan GroenLinks, maar uiteindelijk gaat het om het resultaat in de politiek. We zoeken voortdurend naar samenwerkingsmogelijkheden op gebieden die wij belangrijk vinden: gezonde voedselproductieketens, schoon vervoer, duurzame energie en een stevig klimaatbeleid.”

Hoe kan GroenLinks zich onderscheiden?
“Of het nu gaat om energieopwekking, leefbaarheid of stadslandbouw: je ziet – nu de overheid steeds verder terugtreedt – in toenemende mate initiatieven van onderop ontstaan. Ik vind dat we als GroenLinks bij deze ontwikkeling voorop moeten lopen: door burgers en groene ondernemers de ruimte te bieden  en door deze mensen te leren kénnen. Een ander speerpunt is – het zal je niet verbazen – ecologische kwaliteit. We gaan voor een robuust, klimaatbestendig Brabant. Ik zie het als onze taak om zeer kritisch te kijken naar de kwaliteit van provinciale plannen, zoals het nieuwe Waterplan dat volgend jaar ingaat. En tot slot willen we onze werkgroepen nieuw elan geven. We zijn een ideeënrijke partij, en de inbreng van onze leden willen we – nog meer dan nu – gaan benutten.”

Wat is in jouw ogen de absolute topprioriteit voor de komende periode?
“Gezondheid! Een onderwerp dat heel veel beleidsvelden raakt: van mobiliteit tot leefbaarheid, van industrie tot landbouw. Tegelijkertijd zie je dat het met de gezondheid van de Brabanders niet heel goed gesteld is. Genoeg reden dus om gezondheid veel belangrijker te maken dan het in de ogen van sommige bestuurders nu is.”