Deze site gebruikt cookies. Deze gebruiken we voor bezoekersgedrag (Google Analytics) en voor sociale media. Deze cookies bevatten uitsluitend anonieme informatie. Accepteer je deze cookies?

Niet akkoord
Megastallen en de politieke realiteit
Terug

Megastallen en de politieke realiteit

Dierenleed, vervuiling van lucht en water, uitputting van grond, verpesting van landschap en bedreiging voor onze volksgezondheid. Er zijn zoveel redenen om tegen megastallen te zijn. Toch gaat de schaalvergroting in Brabant door. Wanneer komt de echte verandering?

Je kunt het Noord-Brabant niet verwijten dat de intensieve veehouderij op de agenda ontbreekt. Er is een onderzoekscommissie aan het werk gezet (de Commissie Van Doorn), er is een meerdaagse intensieve conferentie geweest (in St.Michielsgestel) en het komt met grote regelmaat aan de orde in vergaderingen van Gedeputeerde en Provinciale Staten.

Zo ook op 22 maart 2013, tijdens een Statendebat over ‘Zorgvuldige Veehouderij’. Veel discussie, veel harde woorden en eisen om duidelijkheid en verandering. Maar de uitkomst spreekt boekdelen. Er komt geen tijdelijke bouwstop voor de intensieve veehouderij in overbelaste gebieden. En er mogen weer stallen groter dan 1,5 hectare worden gebouwd. Twee forse tegenvallers voor de gezondheid en leefbaarheid van mens en dier in het buitengebied.Toch ontwikkelruimte
Hoe kan het dat Brabant zo zijn poot stijf houdt bij een ontwikkeling die elk gezond denkend mens zou willen: minder bulk en meer kwaliteit in onze Brabantse vleesproductie?

De coalitie volgt de denklijn ‘ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd’. GroenLinks-Fractievoorzitter Paul Smeulders: “Klinkt sympathiek. Maar tijdens de reconstructie leerden we dat meer ontwikkelruimte voor landbouwproblemen geen oplossing is. Na de varkenspest in 1997 ging het buitengebied op de schop. Landbouw en natuur moesten – ook toen al – meer ontwikkelruimte krijgen. Tien jaar en honderden miljoenen aan gemeenschapsgeld later zijn de problemen alleen maar groter geworden.” GroenLinks heeft daarom tegen de denklijn gestemd.

Brabant gaat nu een maatlat opstellen waaraan bedrijven moeten voldaan wanneer ze willen uitbreiden. Smeulders diende een motie in om in gebieden waar de problemen het grootst zijn, geen ontwikkelingen toe te staan tot deze maatlat in werking is getreden. Na 10 uur vergaderen stemde bijna de volledige oppositie vóór deze tijdelijke bouwstop in overbelaste gebieden. Maar ondanks een oproep van Paul om voor gezondheid en leefbaarheid te kiezen, koos de SP voor de landbouwbelangen. Samen met coalitiepartijen VVD en CDA stemde de SP tegen de bouwstop. De coalitiepartijen samen hebben een meerderheid in de Staten. Gevolg: veebedrijven kunnen dit jaar nog snel een vergunning aanvragen op basis van de huidige regeling. De bovenwettelijke normen worden zo omzeild.

Lees meer na de tweets.Balen, maar het kan anders
Paul Smeulders baalt van de opstelling van de SP, voorheen een ‘maatje’ in de oppositie. “De afgelopen jaren hadden ze hun mond vol over volksgezondheid en leefbaarheid. Nu blokkeren ze met VVD en CDA zelfs ons informatieverzoek met betrekking tot overschrijding van gezondheidsnormen door veehouderijen en staan ze weer stallen boven de 1,5 hectare toe.” Alleen PVV, PvdD en OSF stemden voor het GroenLinks amendement 'Genoeg, geen megastal erbij’ dat dit wilde voorkomen.

Hoe het ook anders kan, bewijst Groningen. Op dezelfde dag als het Brabantse Statendebat, koos GroenLinks in Groningen voor principes in plaats voor het pluche. GroenLinks-gedeputeerde Wiebe van der Ploeg stapte uit het college van Gedeputeerde Staten. Aanleiding was een megastal met een omvang van 10 hectare in Vlagtwedde. Van der Ploeg piekerde niet over extra ruimte voor ontwikkeling van grootschalige veehouderijbedrijven. Zijn fractie wil absoluut geen megastallen en zeker geen koeienfabriek van 1800 koeien. Dat is voor je principes staan. Als het betekent dat je nog twee jaar in de oppositie moete zitten, soit.

Hand in hand
Laten we hopen, en eraan werken, dat het politieke krachtenveld in 2015 meer kansen biedt voor een schone en reële landbouweconomie. Paul Smeulders: “Produceren voor een anonieme markt op basis van de laagste kostprijs is passé. Boeren moeten hun consumenten kennen en de Brabantse consumenten hun boeren. Voedselproductie, volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en leefbaarheid gaan hand in hand. Gesloten kringlopen, minder dieren. Alleen dan krijgen we een echte transitie naar een zorgvuldige landbouw waar we als Brabanders trots op kunnen zijn!”

Foto provinciehuis: Melchert Meijer zu Schlochtern