Deze site gebruikt cookies. Deze gebruiken we voor bezoekersgedrag (Google Analytics) en voor sociale media. Deze cookies bevatten uitsluitend anonieme informatie. Accepteer je deze cookies?

Niet akkoord
Natuurbehoud is de beste bezuiniging
Terug

Natuurbehoud is de beste bezuiniging

foto: Erik van der Burght

Haar reizen en werk in Afrika hebben haar geleerd hoe desastreus het uitpakt als je de natuur verkwanseld. Statenlid Patricia Brunklaus benadrukt altijd het belang van biodiversiteit. En wil ons Brabanders medeplichtig maken voor natuurbehoud en ontwikkeling: “Met zijn allen er op uit!”

Patricia Brunklaus heeft sinds een half jaar de portefeuille Natuur en Ruimtelijke Ontwikkeling overgenomen van Paul Smeulders. Ze ziet dat de Staten eensgezind zijn over twee onderwerpen: “Iedereen is ervan doordrongen dat natuur en landschap belangrijk is en dat de intensieve veeteelt niet langer houdbaar is in Brabant.” Dat blijkt ook uit voorstellen en stemgedrag in de Staten. Zo is in Noord-Brabant afgesproken om de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) af te maken, ondanks de forse bezuinigingen van de Rijksoverheid. En Provinciale Staten staan achter de uitwerking van het rapport ‘Al het vlees duurzaam’ van de Commissie Van Doorn, die een transitie van de landbouwsector voorstelt.

video: toelichting van Patricia op biodiversiteit in helder Nederlands

Sneller en duurzamer
Alleen mag het tempo van verandering volgens GroenLinks wel een tikje sneller. In november namen Provinciale Staten een motie aan van GroenLinks waarin de Commissie Van Doorn wordt verzocht twee keer per jaar een toelichting op de werkzaamheden te geven. Doel is uiteindelijk om een meer duurzame veehouderij te realiseren. Door een gefaseerde integrale en ketenbrede aanpak met verschillende maatregelen en in samenwerking met de agrisector, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties. Patricia Brunklaus: “Vee-industrie hoort niet meer in Brabant thuis.”

Nieuwe aanpak natuurbeleid
En dan het behoud van de natuurverbindingszones. Typerend voor Brabant, meent Patricia: “Bijzonder vind ik het dat je in onze provincie op weg van de ene naar de andere plaats altijd door een stuk natuur en landschap rijdt. Brabant is daarom erg met de natuur verbonden.” Gedeputeerde Johan van Hout probeert zoveel mogelijk natuur te realiseren in Brabant.

Nieuw beleid voor natuur en landschap

In september is ‘Brabant uitnodigend groen’ vastgesteld, de nota die het natuur- en landschapsbeleid schetst voor de komende 10 jaar. De Staten konden zich vinden in een nieuwe aanpak die passend is in tijden van bezuinigingen:

  • sterkere koppeling natuur met economie en samenleving met wederzijds voordeel
  • kostenbesparende maatregelen
  • meer betrokkenheid en regie vanuit het gebied zelf       
  • stimuleren van economische ontwikkelingen als die maatschappelijk draagvlak hebben en een aantoonbare meerwaarde hebben voor de natuur
  • waar nodig een flexibelere toepassing van het ruimtelijk beleid als dat de ontwikkeling van het gebied ten goede kan komen

De provincie verwacht van andere partijen dat zij de komende jaren substantieel bijdragen aan het bereiken van deze natuurdoelstellingen. Belangrijk is hierbij het bod van de Manifestpartners: Brabants Particulier Grondbezit, Brabantse Milieufederatie, ZLTO, TOP Brabant, Natuurmonumenten, de waterschappen, Staatsbosbeheer, ANWB en Brabants Landschap. Voor de publiek-private ontwikkeling van natuurverbindingszones en het afmaken van de EHS heeft de provincie in november vanuit de tweede tranche Essentgelden een Groen Ontwikkelfonds geïnitieerd van 240 miljoen euro. (samen met drie andere fondsen; bekijk de infographic).

Big Five
De Brabantse natuur gered dus? Patricia Brunklaus: “Dat zou ik niet willen stellen. De EHS wordt pas afgemaakt in 2027. Maar bovenal benadrukken wij steeds het belang van biodiversiteit. In de commissie is het idee van een ‘Brabantse Big-5’ afgeschoten: het uitzetten van de lynx, de wisent, het everzwijn, de otter en het edelhert. Dat vinden wij jammer. Niet zozeer omdat we die mooie dieren  in het echt willen zien. Maar omdat zij hun eigen voedselketens in gang zetten en daarmee de biodiversiteit opkrikken. De hele natuuromgeving profiteert van die beesten.”

Mogelijk blijven de Grote Vijf onderdeel van de plannen die ingediend gaan worden voor de Landschappen van Allure, een andere bestemming van de Essentgelden. Patricia: “Prima, maar dan moet je je als samenleving wel realiseren dat je steeds meer bedrijvigheid toelaat in de natuur. Het is zaak om de balans tussen stilte- en recreatieplekken goed in de gaten te houden.”

Zelfde problemen als in Afrika
Als kind ging Patricia veel op pad met haar vader, die eigenlijk boswachter had willen worden. Reeën en konijnen kijken in het Bredase Mastbos. Ook nu nog heeft ze een eigen huis in de Belgische Ardennen, waar ze graag lange wandelingen maakt. Haar werk als directeur van Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Brabant Centraal komt voort uit haar sterke band met Afrika. Ze komt al dertig jaar regelmatig in het continent en ziet daar met eigen ogen wat het effect is van het verloochenen van de natuur. “Door de houtkap, de ongebreidelde stedengroei en de respectloze omgang met natuur en dieren zijn de ecosystemen daar in elkaar gestort. Dat zie je met eigen ogen: woestijnvorming, schraalheid, eentonigheid en tekort aan vruchtbare grond. De Sahel was eerst groen en nu woestijn. Wat in Afrika geldt, geldt ook in Nederland: wat aan natuur verloren gaat, komt niet meer terug. En mocht je natuur toch willen herstellen, omdat de grond niet meer vruchtbaar is of vanwege water- of droogteproblemen, dan kost dat ontzettend veel geld en energie. Natuurbehoud is zo bezien de beste bezuiniging.”

Inspiratie
Daarom vindt Patricia het een goed idee om zoveel mogelijk Brabanders ‘medeplichtig’ te maken aan het behoud en de ontwikkeling van de natuur om ons heen. “Dus niet alleen boeren die graslanden gebruiken als buffer tussen natuur en landbouw. Maar met zijn allen er op uit! Ik krijg inspiratie van de biologische boer bij mij in het dorp Raamsdonk. Zijn wei staat vol klavers en bloemen. En een grondeigenaar bij ons achter heeft, na veel gedoe met vergunningen, een weiland kunnen omtoveren tot natuurgebied. Vol mooie bomen, paddenpoelen en houtwallen. Daardoor komen er in mijn tuin ineens roofvogels! Hoe meer natuur we met elkaar ontwikkelen, hoe meer er overblijft voor de generaties na ons.”

Tenslotte, in welk stuk Brabantse natuur komt Patricia zelf graag? “Van huis uit kwam ik graag in het mooie Markdal bij Breda. Maar ik noem toch de Biesbosch, die vind ik helemaal geweldig. Rust, ongereptheid, kreken en grienden, afwisselende landschappen… genieten!” 

Verder discussieren of input leveren voor de behandeling van natuurbehoud in de Provinciale Staten? Mail met Patricia via pbrunklaus@brabant.nl