Deze site gebruikt cookies. Deze gebruiken we voor bezoekersgedrag (Google Analytics) en voor sociale media. Deze cookies bevatten uitsluitend anonieme informatie. Accepteer je deze cookies?

Niet akkoord
Transitie jeugdzorg: de stand van zaken
Terug

Transitie jeugdzorg: de stand van zaken

Onder de nieuwe Jeugdwet gaan de huidige jeugdzorgtaken van provincies, zorgverzekeraars en zorgkantoren met ingang van 1 januari 2015 over naar de gemeenten. De jeugdzorg moet eenvoudiger, minder bureaucratisch en minder versnipperd georganiseerd, vindt GroenLinks. Waar in het traject staan de gemeenten momenteel? En wat moet er, een halfjaar voor de beoogde overgangsdatum, nog gebeuren?

In februari stemde de Eerste Kamer definitief in met de decentralisatie van de jeugdzorg. Daarmee was ook duidelijk wat de reikwijdte van de decentralisatie zou worden. Zo was er discussie over de vraag of de jeugd-GGZ zou worden meegenomen in de transitie. In het uiteindelijke wetsvoorstel is dat inderdaad het geval. Daarnaast was er op landelijk niveau veel discussie over de financiële middelen. Dit resulteerde uiteindelijk in het verzachten van de bezuinigingen waarmee de transitie gepaard gaat.

Regionale arrangementen
Verder is afgesproken dat 2015 een overgangsjaar wordt. Continuïteit van zorg staat daarbij centraal: gemeenten moeten cliënten uit de jeugdzorg dezelfde zorg bieden als nu. Alle regio's in Nederland hebben daarom regionale transitiearrangementen (RTA's) moeten opstellen om de overgangsperiode vorm te geven. Het RTA beschrijft hoe de jeugdzorgtaken worden georganiseerd tijdens deze periode. Daarnaast zijn de gemeenten ook bezig met het organiseren van de zaken die buiten dit regionale arrangement vallen.

Inkoop en organisatie
De inkoop van zorg is een nieuw, complex fenomeen voor de gemeenten. Welke grote maar ook kleine aanbieders werken in deze regio? En welke ondersteuning bieden zij, voor hoeveel kinderen en tegen welke kosten? Momenteel zijn de gemeenten druk bezig om de zorginkoop te organiseren. Ook het organiseren van de toegang tot de zorg – een taak die voorheen was belegd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en Bureau Jeugdzorg – is op dit moment een hot issue in gemeenteland. Veel gemeenten maken de keuze om dit te doen via een wijkteam. De centrale gedachte: de ondersteuningsvragen van mensen zoveel mogelijk oplossen met bestaande voorzieningen en specialistische zorg alleen inzetten waar nodig. Het doel: minder professionals in een gezin en werken vanuit het principe ‘één gezin, één plan’. 

Meer weten?