Deze site gebruikt cookies. Deze gebruiken we voor bezoekersgedrag (Google Analytics) en voor sociale media. Deze cookies bevatten uitsluitend anonieme informatie. Accepteer je deze cookies?

Niet akkoord
Verzet tegen megastal Oosterhout
Terug

Verzet tegen megastal Oosterhout

Als het aan Gedeputeerde Staten ligt, krijgt Oosterhout een megastal met 4.000 zeugen en 150.000 biggen per jaar. Midden in een dorps gebied met een recreatiebestemming. De gemeenteraad is mordicus tegen en het verzet groeit.

Aan de Steenovensebaan in Oosterhout treft een varkenshouder voorbereidingen voor een megastal. Zeer tegen de zin van de omwonenden. De stal past niet bij de dorpse omgeving en heeft grote consequenties voor de leefbaarheid. De Milieuvereniging Oosterhout kwam in opstand en haalde in mum van tijd al driehonderd handtekeningen op.

Strijdig met recreatie
GroenLinks-Statenleden Paul Smeulders en Patricia Brunklaus brachten in april 2013 een bezoek aan Oosterhout. Ze spraken samen met omwonenden en gemeenteraadsleden. Alle aanwezigen vonden de varkensstal zeer ongewenst. Vanwege de omvang, maar ook omdat het strijdig is met de toenemende recreatie in het Landschapspark Breda-Oosterhout. Een megastal met bijbehorende toename van vrachtverkeer past hier niet bij. De gemeenteraad sprak zich in een motie dan ook unaniem uit tegen deze ontwikkeling.

Juridisch zijn er waarschijnlijk weinig mogelijkheden om de ontwikkeling tegen te houden. De ontwikkelaar maakt gebruik van bestaande rechten uit het verleden en blijft, in ieder geval op papier, binnen de regels en normen voor de vergunningverlening.

Ingrijpen?
Enige mogelijkheid is direct ingrijpen van de provincie en het college van Oosterhout. Omwonenden en de gemeenteraad dringen hierop aan. Het maatschappelijk draagvlak voor de stal ontbreekt volledig. Paul Smeulders en Patricia Brunklaus stellen vast: “Van enige maatschappelijke inpassing is hier geen sprake, dus deze ontwikkeling is strijdig met het provinciaal beleid.” Daarnaast constateren ze dat het haaks staat op de wens van de provincie Noord-Brabant om de dialoog met bewoners aan te gaan en zo het vertrouwen in de veehouderijsector te terug te winnen. “Zonder maatschappelijke inpassing geen ontwikkeling? Oosterhout is de eerste test-case”, aldus de Statenleden.

Inwoners van Oosterhout kunnen nog steeds de petitie ondertekenen, via de site van de Milieuvereniging Oosterhout.